Akcje

NAZWA: NOWOCZESNA FIRMA SPÓŁKA AKCYJNA
ADRES: UL. PUŁAWSKA 457, 02-844 WARSZAWA
TELEFON: (22) 314 14 00
FAX: (22) 314 14 10
STRONA WWW: www.firma.nf.pl
E-MAIL: info@nf.pl
PREZES ZARZĄDU: IRENEUSZ TOMCZAK
AUTORYZOWANY DORADCA: ABISTEMA KANCELARIA DORADCZA SP. Z O.O.
NIP: 5262843736
KRS: 372498
EKD: stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
TICKER GPW: NFP
ISIN: PLNWCFR00012
LEI: 2594008P5G7ODHXTMA42
LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI: 12 767 308

 

Dokument informacyjny

Notowania

Akcjonariat

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZ

Akcjonariusz % udziału
Dorota Mrówka 7,83%
Fundacja Digital Knowledge Observatory 57,96%
Pozostali 34,21%