Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku

Data publikacji: 03/06/2022

Numer raportu: 7/2022

Typ raportu: ESPI

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2022 roku

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść:

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, niniejszym informuje, o zwołaniu na dzień 30.06.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w Kancelarii Notarialnej Rak _ Łabuszewska, przy ul. Koszykowej 53, lok. 63 w Warszawie _00-659_.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: _1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, _2_ projekty uchwał oraz _3_ wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Osoby reprezentujące Spółkę: Ireneusz Tomczak - prezes zarządu

Podpisy:

Załączniki: