Finanse

Wybrane dane finansowe

 

Wybrane dane finansowe w złotych 2020 2021 IIQ2022
Przychody netto ze sprzedaży 1 341 253,46 3 256 542,12  
Zysk (strata z działalności operacyjnej) -741 703,40 -3 325 390,33  
Zysk (strata) brutto -750 296,32 -3 343 870,64  
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Nowoczesna Firma S.A. -778 833,32 -3 346 068,64  
Aktywa razem 11 933 065,11 6 976 104,85  
Zobowiązania razem 4 113 410,58 2 490 843,96  
Zobowiązania długoterminowe - -  
Zobowiązania krótkoterminowe 4 113 410,58 2 490 843,96  
Kapitał własny 6 597 544,39 3 251 475,75  
Liczba akcji (szt.) 12 767 308,00 12 767 308,00  

Kontakt

Audytor

OPINION Audytorskie Biuro Rachunkowe
Henryk Michalski

ul. Rejtana 21,
05-500 Piaseczno

Relacje inwestorskie

Magdalena Grzybowska
Nowoczesna Firma S.A.
T: +48 (22) 314 14 00
E: magdalena.grzybowska@nf.pl

Autoryzowany Doradca

Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
ul. Rączna 66B, 30-741 Kraków
T: +48 (12) 292 43 63
E: biuro@abistema.pl

Wydarzenia