Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 roku

Data publikacji: 01/07/2022

Numer raportu: 8/2022

Typ raportu: ESPI

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść:

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30.06.2022 roku:

1/ Fundacja Digital Knowledge Observatory - liczba akcji oraz głosów z akcji: - 7 400 000 - udział w głosach na WZ - 100,00% - udział w ogólnej liczbie głosów - 57,96%

Podpisy: